Ana Sayfa Sağlık 31 Ekim 2023 54 Görüntüleme

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve önleme stratejileri yeniden belirlendi

Egeli bilim insanı Prof. Dr. Gökengin’in makalesi The Lancet Regional Health –Europe dergisinde yayımlandıCinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve önlemestratejileri yeniden belirlendi Ege Üniversitesi HIV / AIDS Uygulama veAraştırma Merkezi Müdürü ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiAnabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, “Avrupa’dacinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) tüm zamanların en yüksek seviyesineulaşmıştır ve bu konuda hemen eyleme geçilmesi ve iş birliği yapılmasıgerekmektedir” diye konuştu.Avrupa’da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) tüm zamanların enyüksek seviyesine ulaştığı bilgisinin hem Dünya Sağlık Örgütü hem de Avrupaülkelerinin sağlık kurumlarının verilerine ve raporlarına yansıdığı görülüyor.Son on yıl içinde Avrupa’da CYBE’nin yeniden ortaya çıkması, ciddi bir halksağlığı sorununa işaret ediyor.Ege Üniversitesi HIV / AIDS Uygulama ve Araştırma Merkezi MüdürüProf. Dr. Ayşe Deniz Gökengin’in de aralarında yer aldığı bilim insanlarıtarafından hazırlanan dört makaleden oluşan seri dünyaca ünlü The LancetRegional Health – Europe tarafından yayımlandı. Bilim insanları yürüttükleriaraştırmada CYBE’yi ve bu enfeksiyonlara yaklaşımı analiz ederek, korunmave önleme stratejilerini yeniden ortaya koyuyor.“Vakalarda yüzde 49 artış”Tanı ve tedavideki ilerlemelere rağmen CYBE’nin ciddi bir halk sağlığısorunu haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, “DünyaSağlık Örgütü tarafından tanımlanan Avrupa Bölgesinde, 2019 yılında 17milyon yeni olgu bildirilmiş, 2010 ile 2019 yılları arasında yeni olgu sayısındayüzde 49 artış olmuş ve toplam olgu sayısı 1,5 milyona ulaşmıştır. Ne yazık ki,bölgede yakın zamanda gelişen COVID-19 pandemisi ve Ukrayna’daki savaşgibi olaylar, 2030 ajandasındaki, HIV, viral hepatit ve CYBE salgınlarınınortadan kaldırılması hedeflerine doğru atılan adımları tehlikeye atmıştır” dedi.Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, “Avrupa’da CYBE’nin etkin bir biçimdekontrol altına alınması, bölgedeki zorlukların ve mevcut yaklaşımları sınırlayanunsurların belirlenmesi ile mümkündür. Bu nedenle, The Lancet RegionalHealth – Europe kıtada yeni ve yeniden ortaya çıkan CYBE’leri gözden geçirenve genel ve özel zorlukları tanımlayan bir derleme hazırlamak üzereuzmanlardan oluşan bir gruba davet göndermiştir. Bu makaleler serisi, konuyubelli başlı dört ayrı yönüyle incelemektedir. Bunlar; Avrupa’daki epidemininhâlihazırdaki durumu, kullanılmakta olan ve geliştirilen korunma stratejileri, asemptomatik enfeksiyonların yönetiminde yaklaşımlar ve güncel tedaviler.Uzmanlardan oluşan yazarlar grubu, Avrupa’da CYBE’lerin durumunubelirlemenin yanı sıra, hastalıkların etkin bir biçimde kontrol altına alınabilmesiiçin özel öneriler de yapmışlardır. Bu çalışma, bu ciddi halk sağlığı sorununuetkin bir biçimde ele alacak yol haritasını belirlemek açısından kritik önemesahiptir” diye konuştu.“Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde vaka oranı daha yüksek”Yürütülen çalışma ile ulaşılan bulgular hakkında bilgi veren Prof. Dr.Ayşe Deniz Gökengin, “Bölgedeki 53 ülkenin 49’undan toplananepidemiyolojik veriler, bakteriyel CYBE’lerin bildirimi açısından ülkelerarasında anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Kuzey ve Batı Avrupaülkelerinde toplumdaki her 100 kişi başına düşen CYBE sayıları diğerbölgelere göre çok daha yüksektir; bunun başlıca nedeninin, sürveyansın vebildirimlerin daha büyük titizlikle ve daha güvenilir yöntemlerle yapılıyorolmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Makaleler serisinde, sosyopolitikalandaki değişikliklere bağlı olarak yeni tanımlanmış olan kilit toplumlar,örneğin göçmenler, sığınmacılar, seks işçileri ve erkeklerle seks yapan erkeklervurgulanmaktadır; bu topluluklar, sağlık hizmetlerine erişimlerinin sınırlı olmasınedeniyle kontrol politikalarının geliştirilme sürecinde öncelikli topluluklarolarak kabul edilmektedir” dedi.“HIV’ın kontrol altına alınmasına dair umut veren çalışmalarmevcut”Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, “Bazı ülkelerde sağlık hizmetlerininsunumu ve kaynak yetersizlikleri açısından gözlenen farklılıklar, Avrupa’daönleme ve kontrol stratejilerinin önündeki engeller olarak tanımlanmaktadır.Sağlık konusundaki eğitimlerin ve kondom tanıtımının, diğer biyomedikalgirişimlerle birlikte sürdürülmesinin önemi vurgulanmaktadır. HIV için temasöncesi profilaksi, 53 ülkenin 38’inde kullanıma sunulmuş olmakla birlikte,özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde halen yeterince kullanılmamaktadır;bu bağlamda, temas öncesi profilaksiye erişim konusunda eşitliğin sağlanmasıkritik öneme sahiptir. İlk uzun etkili antiretroviral olan kabotegravir, günlük hapyerine iki ayda bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasıyla HIV için temas öncesiprofilakside devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Hepatit A ve B ile HPV’ninkontrol altına alınmasında aşılar ile önemli kazanımlar elde edilmiştir.Gelecekte, menengokok B aşısı ile çapraz bağışıklık yoluyla gonorenin vemRNA temelli aşılarla HIV enfeksiyonunun kontrol altına alınması açısındanumut vaat eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu dört makalenin bulguları, halksağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi, sürveyans ve bildirim sistemlerininbirbiriyle uyumlu hale getirilmesi, korunma ve tedavi stratejilerine bedelsizerişimin sağlanması ve sağlık hizmetine herkesin erişimi ve CYBE ile ilintilidamgalamanın ortadan kaldırılması gibi yapısal unsurların ele alınmasıbileşenlerini içeren bir yaklaşıma gereksinim olduğunun altını çizmektedir. HIVve CYBE için 2030 ajandasında yer alan hedeflere ulaşabilmek için buönerilerin uygulanmaya başlanması kritik öneme sahiptir” diye konuştu.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

aktif takipçi satın al
hack forum hacker sitesi gaziantep escort escort gaziantep
tokat escort muğla escort fethiye escort göcek escort hack forum bahis forum deneme bonusu forum babilbet giriş babilbet giriş fethiye escort bahis siteleri deneme bonusu veren siteler
hack forum